For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Plot in Saaremaa

Description:

Enampakkumisel müüakse Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Himmiste külas asuv hoonestamata metsamaa kinnistu; pindalaga 21,64 ha. 

Metsamaa pindala on  18,29 ha, muu maa pindala on 3,35 ha.

Kasvava metsa tagavara on 3918 tihumeetrit. Keskmiselt 215 tm/ha. Keskmine boniteet 2,6.

Soovituslike raiete maht on 1654 tihumeetrit.

Metsakava on aastast 2020. Raied on teostamata.

ALGHIND 100 000 (ükssada tuhat) EUROT.

Piirhinnata oksjon (!)

Lubatud on esitada alla alghinda jääv pakkumine. Alla alghinda jääv pakkumine (mis tuleb pakkujal digitaalselt allkirjastada) esitada hiljemalt 22.01.2021 aadressile: info@maaportaal.ee

Beginning of auction: 13.01.2021 08:00
End of auction:
21.01.2021 11:30
Special conditions:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Kuna kinnisasi sisaldab kokku enam kui 10 hektarit põllu- ja metsamaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele:

Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.

Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.

Juriidilisest isikust osaleda sooviv isik peab esitama tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2018, 2019 ja 2020 Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega või metsa majandamisega.

Oksjoni võitja kohustub ostu-müügi ning asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppu.

Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole.

Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud (sh kinnistu jagamisega seotud kulu) kohustub Ostja enda kanda võtma.

Initial price:
100 000 €
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes
Final price: 100 000 €