Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Arulaane kinnistu

Lühitutvustus:

Enampakkumisel müüakse mõtteline osa kinnistust, ligikaudse pindalaga 4,61 ha, asukohaga Lääne-Virumaa, Vinni vald, Aruvälja küla, mis eraldatakse Arumetsa kinnistust, uue nimetusega "Arulaane".

Moodustatavad kinnistud: Arumetsa~0,51 ha ja Arulaane ~4,61 ha. 

Kinnistu on hoonestatud (ehitisregistri andmetel paikneb kinnistul elamu-jahimaja, ehitisealuse pinnga 102 m2,  mille seisukord on elamiskõlbmatu, hoone on kasutusest maas; ülejäänud hooned ei ole säilinud).

Uus metsakava valmib septembris 2021. Kasvava metsa tagavara on ligikaudselt 1100 tihumeetrit. 

Valdavalt on tegemist raieküpse metsaga (lageraie).

ENAMPAKKUMISE ALGHIND ON 38 000 (kolmkümmend kaheksa) TUHAT EUROT!

Piirhinnaga oksjon!

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab piirhinda, muul juhul Müüja võib (kuid pruugi) vastu võtta ka alla piirhinda jääva pakkumise,  teavitades enda vastavast otsusest 72 tunni jooksul alates oksjoni lõppemisest. 

Piirhind on avalik (piirhid on kirjas oksjoni detailandmetes). 

Oksjoni algus: 14.09.2021 14:00
Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamise lõpuni on:
Oksjoni lõpp:
24.09.2021 12:00
(lõpuni on aega ~ 5 päeva, 5 tundi)
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Oksjoni võitja kohustub ostu-müügi ning asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppu.

Juhul kui ostja soovib soetada kinnistu krediidiasutuse (sealhulgas pank) kaasabil ja vajab dokumentide vormistamiseks täiendavat lisaaega (maksimaalselt 30 päeva), siis ostja teavitab sellest kirjalikult (enne omapoolse pakkumise esitamist), saates vabas vormis vastavasisulise teate meiliaadressile: info@maaportaal.ee

Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole.

Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu jagamisega ning ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub Ostja enda kanda võtma.

Pildid:
2400 x 1600 pikslit; 2805319 baiti
Alghind:
38 000 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit