Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Valguse talu

Tüüp
Kinnistud
Otstarve
maatulundusmaa
Hind
50000 €
Katastritunnus(ed)

Kuna kinnisasi sisaldab enam kui 10 hektarit põllu ja/või metsamaad eraldi või kokku peab pakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele: 

  • Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandusmaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega.

    Juriidilisest isikust pakkumist tegev isik peab esitama pakkumisega tõendi, et tal on õigus omandada kinnisasi ilma vastavat luba taotlemata.

Pindala 14.5 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%.Katastriüksuse kõlvikulises koosseisus 6,6 ha metsamaad, 4,4 ha haritavat maad, 2,1 ha rohumaad, 1,3 ha muud maad, sh 0,6 ha veealust maad, 0,1 ha õuemaad, sh,207 ruutmeetrit ehitusalust maad. Talumajas olemas elekter, soe vesi, nii väli kui sise WC, köetav ahi ja pliit, kaev, kelder.Köök ja kaks elutuba elamiskõlblikud suveperioodil. 

Kuulutuse detailid

Aegub
10.02.2019 15:00

Kontaktid

Kontaktide tellimise tasu
5 EUR + km (kokku 6 EUR)
Maaportaali eksperdipaketi (kuu- või aastatasu) kasutajatele kuvatakse kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...