For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Kolga-Jaani cutting rights

Description:

Kolga-Jaani vallas Oorgu külas asuv kasvava metsa raieõigus kogumahuga ca 788 tm. 

Alghind 19 000 (üheksateist tuhat) eurot (käibemaks hinnale ei lisandu)

Beginning of auction: 16.01.2017 13:00
End of auction:
07.02.2017 13:13
Special conditions:

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga.

Kasvava metsa raieõiguse müügileping tuleb sõlmida hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul peale enampakkumise lõppu, ostuhind tuleb tasuda Omaniku arveldusarvele hiljemalt 5 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist. Juhul, kui ostja ostuhinda ettenähtud aja jooksul ei tasu on Müüjal õigus lepingust taganeda ilma täiendavat lepingu täitmise tähtaega andmata. 

Kui enampakkumise võitja keeldub kasvava metsa raieõiguse müügilepingu sõlmimisest on ta kohustatud tasuma Müüjale ja Oksjoni korraldajale kummalegi leppetrahvi 1 (üks) protsent Ostuobjekti enampakkumise alghinnast. 

Koos automaatpakkumistega esitatavate oksjonil osalemise sooviavalduste vastuvõtt lõpeb 30 minutit enne oksjoni lõpuaega.

Initial price:
19 000 €
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes
Final price: 24 100 €