For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Rae cutting

Description:

Rae vallas asuv kasvava metsa raieõigus kogumahuga ca 816 tm. Ligipääs kinnistule tagatud avalikult kasutatavalt teelt. 

Piirhinnaga oksjon!

Beginning of auction: 23.01.2017 16:00
End of auction:
07.02.2017 16:00
Special conditions:

Oksjonil osalemise sooviavaldus tuleb esitada hiljemalt 07.02.2017 kell 15.30

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui oksjoni käigus osalejate poolt tehtud kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas on Müüjal õigus peale oksjoni lõppu alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine vastu võtta.

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga.

Kasvava metsa raieõiguse müügileping tuleb sõlmida ja müügihind tasuda hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Kui enampakkumise võitja keeldub kasvava metsa raieõiguse müügilepingu sõlmimisest ja müügihinna tasumisest eespoolnimetatud aja jooksul on ta kohustatud tasuma Müüjale leppetrahvi 5 (viis) protsenti Ostuobjekti enampakkumise alghinnast. 

Initial price:
4 500 €
reserve price auction
Reserve price – The lowest price at which the Seller is obliged to sell the Object of Sale. The Reserve price is entered in euros, rounded to the nearest euro, with the amount concealed from Buyers. The maximum amount of the Reserve price may be twice the Starting Price. If the final bid made by the Highest Bidder is lower than the Reserve price, the Seller is not obliged to sell the Object of Sale. In such a case the Seller may make an offer to the Highest Bidder to purchase the Object of Sale for a price lower than the Reserve price.
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes