For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Miti plot

Description:

Valgamaal Palupera vallas asuv 26.91 ha suurune metsakinnistu.

Kasvava metsa tagavara ca 6119 tm.

Beginning of auction: 10.04.2017 10:00
End of auction:
08.05.2017 14:00
Special conditions:

Oksjonile lubatakse ainult need sooviavalduse esitanud isikud, kes on tasunud hiljemalt 24 tundi enne oksjoni lõppu Palupera Vallavalitsuse arveldusarvele EE421010202008202009 osavõtutasu 60o eurot ja 10% suuruse tagatisraha alghinnast (5250 eurot). Maksedokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta tuleb esitada koos avaldusega enampakkumisest osavõtuks. 

Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.  

Kuna kinnisasi sisaldab enam kui 10 ha metsamaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele: 

  • Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.

     Juriidilisest isikust osaleda sooviv isik peab esitama tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2014, 2015 ja 2016 metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.

Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses Palupera Vallavalitsuse arvelduskontole hiljemalt üks tööpäev enne notariaalse müügilepingu sõlmimist. Enampakkumine tulemuste kinnitamise päeva ja notariaalse müügilepingu sõlmimise päeva vahele jäetakse kuni üks (1) kuu. 

Kõik ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub tasuma ostja.

Initial price:
52 500 €
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes
Final price: 52 500 €