Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Vana-Jaago raie

  • Oksjoni ülevaade
Tüüp
Kasvav mets
Maakond
Jõgeva maakond
Maaportaali paketi kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Alghind
80 000 €
Piirhind
130 000 €
Hinnasamm
100 €
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Andmete nägemiseks peate olema sisse logitud

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
12.06.2019 10:00
Oksjoni lõpp
26.06.2019 11:31
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
80 000 €
Hinnasamm
100 €
Tehingu sõlmimise tähtaeg
14 päeva
Muud tingimused

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas võib Müüja alla piirhinna jääva pakkumise vastu võtta. Vastavast otsusest teatab Müüja kuni 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu teada andnud ei ole alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv.

Enampakkumisel on lubatud osaleda ainult ettevõttetel ja ainult nendel, kes omavad FSC ja/või PEFC metsamajandaja sertifikaati!

Raietöödega on õigus alustada peale ostumüügisumma täielikku tasumist Müüjale.

Raieõiguse ostjal on keelatud raieõigust edasi võõrandada.

Lisainfo: annikaoja77@gmail.com

Oksjoni objekti ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud piiratud asjaõigustega ja muude kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks kasvava metsa raieõiguse müügileping, üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud

Oksjoni objekti eseme valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ei kehti Müüjale teadaolevaid muinsuskaitsealaseid ja looduskaitsealaseid

Oksjoni objekti osas ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistusavaldusi

Juhul, kui Oksjoni objekti suhtes esinevad eelpooltoodud punktides nimetatud asjaolud, siis on need asjaolud Oksjoni objekti andmetes täielikult välja toodud