Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Vana-Arumetsa kinnistu

Lühitutvustus:

Enampakkumisel müüakse mõtteline osa kinnistust, ligikaudse pindalaga 24,09 ha, asukohaga Harjumaa, Saue vald, Jaanika küla,  Vana-Arumetsa.

Moodustatavad kinnistud "Reinumetsa ~2,70 ha ja "Vana-Arumetsa~24,09 ha. 

Metsakava on koostatud aastal 2021, mille kohaselt on kasvava metsa tagavara ligikaudselt 4600-4700 tihumeetrit. 

Okaspuuenamus! 

Tagavara juurdekasv 10 aastaga ca 1000 tm. (keskmiselt 4,4 tm/ha aastas).

ENAMPAKKUMISE ALGHIND 160 000 (ükssada kuuskümmend tuhat) EUROT!

Piirhinnaga oksjon!

PIIRHIND ON AVALIK (piirhind on nähtav sisselogides oksjoni detailinfo alt).

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab piirhinda; muul juhul müüja võib, kuid ei pruugi vastu võtta ka alla piirhinda jääva pakkumise, teavitades enda vastavast otsusest 72 tunni jooksul alates oksjoni lõppemisest. 

 

Oksjoni algus: 14.09.2021 16:00
Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamise lõpuni on:
Oksjoni lõpp:
24.09.2021 13:00
(lõpuni on aega ~ 5 päeva, 6 tundi)
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Kuna kinnisasi sisaldab kokku enam kui 10 hektarit põllu- ja metsamaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele:

Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul (eraisikul) on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.

Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.

Juriidilisest isikust osaleda sooviv isik peab esitama MTA tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2018, 2019 ja 2020 põllumajandussaaduste tootmisega või metsa majandamisega.

Oksjoni võitja kohustub ostu-müügi ning asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppu.

Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole.

Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub Ostja enda kanda võtma (sealhulgas uue omaniku kinnistamise riigilõiv ja notariaalse kasutuskorra seadmisega seotud kulu).

Lisaks kohustub Ostja tasuma maamõõdistamisega seotud kulud (1140 eurot), vastav arve tuleb Ostjal tasuda kui maamõõtja on endapoolsed kohustused täitnud ning uued, moodustatavad katastriüksused on läinud maakatastrisse.

Alghind:
160 000 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit