Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Aadu kinnistu

Lühitutvustus:

Enampakkumisel müüakse eksklusiivne, merega piirnev kinnistu, mis asub Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Kakuna külas pindalaga 19,28 ha.

Kõlvikud jagunevad järgmiselt:  5,82 ha on metsamaa, 13,1 ha on muu maa,  0,36 ha on looduslik rohumaa.

Kasvava metsa tagavara ca. 1372 tm. Keskmiselt 185,3 tm/ha.

Ligi 70 % kinnistu metsamaast on  I-II boniteet!

Okaspuuenamus. 

Põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA registrisse,  põllumajandusmaa rendileping on lõppenud. 

Kinnistu asub Natura alal, Kahtla-Kübassaare hoiuala piiranguvööndis; kus metsamajandamine on tavapärastestes oludes keelatud (va erijuhtumid nagu tormimurd, ulatuslik ulukikahju, üraskikahjustused jne).

Kaldu paadisadam asub kinnistust ca 1 km. kaugusel.

ENAMPAKKUMISE ALGHIND 45 500 (nelikümmend viis tuhat viissada) EUROT. 

Lubatud on esitada alla alghinda jäävaid pakkumisi, millega Müüjale müügikohustust ei kaasne, kuid samas Müüja võib vastu võtta ka alla alghinda jääva pakkumise 72 tunni jooksul alates oksjoni lõppemisest. 

Oksjoni algus: 14.05.2022 10:00
Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamise lõpuni on:
Oksjoni lõpp:
26.05.2022 12:00
(lõpuni on aega ~ 3 päeva, 1 tund)
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Kuna kinnisasi sisaldab kokku enam kui 10 hektarit põllu- ja metsamaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele:

Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul (eraisikul) on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.

Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmisega.

Juriidilisest isikust osaleda sooviv isik peab esitama MTA tõendi, et ta on tegelenud aastatel  2019, 2020, 2021 põllumajandussaaduste tootmisega.

Oksjoni võitja kohustub ostu-müügi ning asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul peale oksjoni lõppu.

Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole.

Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub Ostja enda kanda võtma.

Pildid:
4032 x 3024 pikslit; 5256974 baiti 4032 x 3024 pikslit; 5767379 baiti 4032 x 3024 pikslit; 4391628 baiti 4032 x 3024 pikslit; 5012112 baiti
4032 x 3024 pikslit; 4237670 baiti 4032 x 3024 pikslit; 6663383 baiti 4032 x 3024 pikslit; 5691314 baiti 4032 x 3024 pikslit; 4285491 baiti
Alghind:
45 500 €
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit