For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Nüpli cutting rights

Description:

Cutting volume ca 347 cubic meter.

Beginning of auction: 01.11.2016 11:00
End of auction:
17.11.2016 14:00
Special conditions:

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga.

Kasvava metsa raieõiguse müügileping tuleb sõlmida hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul peale enampakkumise lõppu, ostuhind tuleb tasuda hiljemalt 16 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist. Juhul, kui ostja ostuhinda ettenähtud aja jooksul ei tasu on Müüjal õigus lepingust taganeda ilma täiendavat lepingu täitmise tähtaega andmata.

Kui enampakkumise võitja kelle pakkumine ületab piirhinda või on sellega võrdne keeldub kasvava metsa raieõiguse müügilepingu sõlmimisest on ta kohustatud tasuma Müüjale ja Oksjoni korraldajale kummalegi leppetrahvi 1 (üks) protsent Ostuobjekti enampakkumise alghinnast. 

Koos automaatpakkumistega esitatavate oksjonil osalemise sooviavalduste vastuvõtt lõpeb 30 minutit enne oksjoni lõpuaega.

Initial price:
7 200 €
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes
Final price: 7 200 €