For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Jõelähtme

Description:

Harjumaal Jõelähtme vallas asuv kasvava metsa raieõigus (raiealade kogupindala 6,9 ha) kogumahuga ca 1007 tm kasvavat metsa. 

Alghind 19 000 (üheksateist tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks

Ligipääs väga hea

Beginning of auction: 03.02.2017 15:00
End of auction:
27.02.2017 15:00
Special conditions:

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga.

Kasvava metsa raieõiguse müügileping tuleb sõlmida ja müügihind tasuda hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Kui enampakkumise võitja keeldub kasvava metsa raieõiguse müügilepingu sõlmimisest ja müügihinna tasumisest eespoolnimetatud aja jooksul on ta kohustatud tasuma Müüjale leppetrahvi 5 (viis) protsenti Ostuobjekti enampakkumise alghinnast. 

Initial price:
19 000 €
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes