For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Põltsamaa

Description:

Põltsamaa vallas asuv kasvava metsa raieõigus kogumahuga ca 1399 tm, millest ca 662 tm okaspuud. Lageraiete pindala 5,4 hektarit.

Alghind 37 800 eurot!

Beginning of auction: 08.02.2017 11:00
End of auction:
28.02.2017 13:00
Special conditions:

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga.

Kasvava metsa raieõiguse müügileping tuleb sõlmida ja müügihind tasuda hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Kui enampakkumise võitja keeldub kasvava metsa raieõiguse müügilepingu sõlmimisest ja müügihinna tasumisest eespoolnimetatud aja jooksul on ta kohustatud tasuma Müüjale leppetrahvi 5 (viis) protsenti Ostuobjekti enampakkumise alghinnast. 

Initial price:
37 800 €
Price interval: 300 €
Extended closing: 10 minutes
Final price: 37 800 €